ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PARTICULAR ȘI CONFESIONAL. O EXPRESIE A LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ȘI A DREPTULUI LA EDUCAȚIE ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

  • Lect. univ. dr. Daniel Fodorean Baptist Theological Institute of Bucharest
Keywords: freedom of conscience, the right to education, democratic society, private school

Abstract

Private and Confessional Pre-university Education. An Expression of Freedom of Conscience and the Right to Education in a Democratic Society

The parents’ right to ensure the education of their children is an expression of freedom of conscience and of a democratic society. The right to education is not an isolated right but is interconnected with the other fundamental rights and personal  freedoms enshrined in international human rights law. The obligation of states to protect and guarantee this right is achieved, on the one hand, by regulating different forms of education, and on the other hand by offering parents the possibility  to intervene in the determination of the educational content. In Romania, the state guarantees three forms of education, namely state education, confessional education and private education, which was only possible after the 1989 Revolution,  thus following the change of the governing system. This article will confine itself to analyzing the manifestation of freedom of conscience and the right to education in the pre-university private education sector in Romania.

References

• Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Micul dicționar academic, ediția a II-a, 2010.

• Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, 1998.

• Barbu Liliana, Managementul Calității în Învățământ, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.

• Cristea Sorin, Managementul Organizației Școlare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003.

• Jinga Ioan, Managementul Învățământului , Editura ASE, București, 2003.

• Negreț Iulia, Notițe curs Managementul Organizației Școlare, Constanța, 2009.

• Petrescu Paloma, Management Educațional, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

• *** Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului.

• *** Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului.

• *** Convenția Internațională cu Privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale.

• *** Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului.

• *** Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

• *** Declarația Universală a Drepturilor Omului.

• *** Legea nr. 1 a educației naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I a Nr.18/10.01.2011.

Published
2022-08-04
How to Cite
Fodorean, L. univ. dr. D. (2022). ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PARTICULAR ȘI CONFESIONAL. O EXPRESIE A LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ȘI A DREPTULUI LA EDUCAȚIE ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(1), 191-202. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=448