UNITATEA LITURGICĂ – PREMISĂ A UNITĂȚII NAȚIONALE

  • Pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru A. Vanca Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Romania
Keywords: Romanian language, liturgikon, liturgical language, national unity, liturgical patterns

Abstract

Liturgical Unity - A Premise of National Unity

Preceding with almost two centuries the State and political unity of Romanians, linguistic unity, mainly due to liturgical texts, contributed to the consolidation of national identity. The translation of liturgical texts into Romanian was hierarchical  and progressive in the sense that it was initiated from the bottom up, beginning with the most needed: homilies, biblical texts and the Divine Liturgy. The end of this translation and negation process was marked by the martyr Metropolitan Antim  the Iberian, who set the ultimate model of the most important liturgical forms: the Liturgy and the Euchologion. Smart enough as to select the best Romanian translations existing at the time, Antim gifts the Romanians with a paradigmatic text  for all future editions. We have also included in our study a relevant historic moment: Romanian and its supra-ethnic character, an approach supported by pastor and intellectual Stephan Ludwig Roth who, in the XIXth century, believed that  Romanian had the best ingredients to become the language of al Transylvanian ethno-linguistic groups.

References

• Brusanowski, Paul, „Curentul bisericesc reformator din secolul XVII şi începutul românizării cultului BOR”, în Tabor, Nr. I(7), 2007, p. 40-50.

• Bulei, Dumitra, „Ștefan Ludwig Roth simbol al istoriei săseşti din veacul al XIX-lea”, în Țara Bârsei, Nr. 11/12/2012-2013, p. 306-311.

• Dudaş, Florian, Memoria vechilor cărţi româneşti, Edit. Episcopiei Ortodoxe Române a Ordiei, Oradea, 1990.

• Dumitran, Ana, Alin-Mihai Gherman, Dumitru A. Vanca, Molităvnic, Bălgrad, 1689, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2009.

• Dumitran, Ana, Poarta ceriului, Alba Iulia, Ed. Altip, 2007

• Dumitran, Ana, Religie ortodoxă – Religie reformată. Ipostaze ale identității confesionale a românilor din Transilvania în secolele XVI-XVII, Oradea, Edit. Ratio et Revelatio, 2015.

• Dumitru A. VANCA, „Antecedentele unităţii românilor. Aportul edițiilor liturgice ardelene în formarea normelor limbii literare: Molitfelnicul lui Ioan Zoba ca sursă a Molitfelnicul lui Antim Ivireanul”, în Centenarul unirii românilor și Europa de azi. Religie și geopolitică (Referatele Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă: Alba Iulia, 14-15 mai, 2018), Cluj-Napoca, Edit. Edit. Presa Universitară Clujeană /Reîntregirea, p. 353-370.

• Dumitru A. VANCA, Paradigme liturgice în sec. 17. Ioan Zoba din Vinţ şi evoluţia liturghiei româneşti, Alba Iulia, 2016.

• Gheție, Ion, „Biblia de la Bucureşti şi procesul de unificare a limbii române literare”, în rev. Studii de limbă literară şi filologie, Nr. 2/1972, p. 53-66.

• Gheție, Ion, „Ion Heliade Rădulescu și unificarea limbii române literare”, în rev. Limba Română, nr.20 (2)/1972.

• Gheție, Ion, „Secolul al XVIII-lea şi unificarea limbii române literare”, în Contribuţii la studiul limbii române literare, secolul al XVIII-lea (1688-1780), ed.: Ion Gheţie şi Gheorghe Chivu, Cluj Napoca, Edit. Clusium, 2000.

• Gheție, Ion, Istoria limbii române literare, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1978.

• Iorga, Nicolae, Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688, Bucureşti, 1904, p. 19.

• Netea, Vasile, „Ideile despre limbă ale lui George Bariţiu, până la 1840”, în rev. Limba Română, 6 (1957), nr.5, p. 56;

• Panaitescu, Petre P., „Începuturile scrisului în limba română”, în Studii şi materiale de istorie medie, IV (1960), p. 118-189.

• Păcurariu, Mircea, (ed.), Tiparul în Biserica Ortodoxă Română, Sibiu, Edit. Andreiana, 2016.

• Petroaia, Lucian, Liturghierul, tezaur de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Studiu asupra ediţiilor în limba română, (teză de doctorat), Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2014.

• Rosetti, Alexandru, „Cele mai vechi traduceri de cărţi religioase. Consideraţii asupra datării şi localizării lor în lumina cercetărilor nouă”, în Revista istorică română, 16(1944), p. 1-14.

• Streza, Ciprian, „The Translation of Liturgical texts into the Oral Language within the 17th century Transylvanian Liturgical Tradition. The Emergence of the Romanian Euchologion amid Culturally and Confessionally Challenged Times”, în Teologia, No. 66 (1)/2016, p. 10-42.

• Streza, Ciprian, Cult şi Reformă liturgică în Biserica Ortodoxă a Transilvaniei în secolul al XVII-lea, Revista Teologică 98 (2016), nr. 4, p. 73-97.

• Vanca, Dumitru A., Rânduiala diaconstvelor. Liturghia românilor ardeleni în sec. XVII, Edit. Reîntregirea, 2009.

• Zamfirescu, Dan, Carte românească de învăţătură, 2 vol., Bucureşti, Edit. Roza vânturilor, 2011-2013.

• Zgraon, Florentina, „Normele limbii române literare la jumătatea secolului al XVIII-lea (tipărituri religioase de lectură, tipărituri laice, manuscrise)”, în Contribuții la studiul limbii române literare, Cluj Napoca, Edit. Clusium, 2000, p.112-152.

Published
2022-08-04
How to Cite
Vanca, P. prof. univ. dr. habil. D. A. (2022). UNITATEA LITURGICĂ – PREMISĂ A UNITĂȚII NAȚIONALE. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(1), 112-125. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=443