RELIGIOUS FREEDOM IN COMMUNIST ROMANIA REGARDED BY THE GENERAL STATUS OF RELIGION DECREE OF 1948

  • Bogdan Emanuel Răduț, PhD (c) Nicolae Iorga Institute of History, Romanian Academy
Keywords: legislations, freedom, religious denominations, decree, communist regime

Abstract

Freedom of religion and conscience are one of the fundamental human rights,
enshrined in human nature, but also legally established over the years through
various laws, treaties and international conventions, to which Romania is a
party. An analysis of the General Status of Religion Decree of 1948, which
established relations between the state and the denominations for more than
half a century, will highlight the state’s desire to promote the idea of religious
freedom, which the same state will not apply. The discrepancy between legislative
speech and daily reality has often been accused in times by those who
felt the law’s failure.

References

• ***, Legea şi statutele cultelor religioase din Republica Populară Română 4, Bucureşti, Editura Ministerului Cultelor, 1951.

• Decretul Nr. 177 pentru regimul general al cultelor religioase, în „Monitorul Oficial al României”, Nr. 178 din 4 august 1948, pp. 2-6 (6392-6396).

• Ardelean, Ben-Oni, Libertatea religioasă: o abordare normativă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2011.

• Chivu-Duţă, Carmen, Cultele din România între prigonire şi colaborare, Iaşi, Editura Polirom, 2007.

• Deletant, Dennis, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, Iaşi, Editura Polirom, 2001.

• Osiac, Daniela (coord.), Revoluţia din decembrie 1989: Mesaj pentru România. Proclamaţii, apeluri, manifeste ale Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Bucureşti, Editura IRRD, 2010.

• Răduţ, Bogdan Emanuel, Statul şi Biserica în România comunistă (1948- 1965), Între demnitate şi compromis, Craiova, Editura Sitech, 2010.

• Răduţ, Bogdan Emanuel, Legea cultelor şi libertatea religioasă în România. Aspecte comparative şi evolutive, în „Jurnalul Libertăţii de Conştiinţă 2014”, Lucrările Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Legislaţie, religie şi libertate. O abordare în contextul globalizării”, Bucureşti, Palatul Parlamentului, 22 octombrie 2014, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea

(coord.), Editura IarSic, Franţa, 2014, pp. 254-265.

• Silveşan, Marius, Bisericile Creştine Baptiste din România între persecuţie, acomodare şi şi rezistenţă, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2012.

Published
2022-06-17
How to Cite
Răduț, PhD (c), B. E. (2022). RELIGIOUS FREEDOM IN COMMUNIST ROMANIA REGARDED BY THE GENERAL STATUS OF RELIGION DECREE OF 1948. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 9(3), 514-520. https://doi.org/10.5281/zenodo.6574247