DEZBATERI INTER-CONFESIONALE ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ. STUDIU DE CAZ: DEZBATEREA CE TREBUIA SĂ AIBĂ LOC ÎNTRE PASTORUL ADVENTIST ȘTEFAN DEMETRESCU ȘI PREOTUL PETRE CHIRICUȚĂ LA FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ CAROL I ÎN ANUL 1931

  • Dr. Adrian Neagu Editura Viață și Sănătate, București
Keywords: religious debate, Adventist, Ortodox, Second coming of Christ, Nae Ionescu, inter-war period, Romania

Abstract

Inter-confessional Debates in Interwar Romania. Case study: The Debate that was to take place between Adventist Pastor Stefan Demetrescu and Priest Petre Chiricuta at the Carol I University Foundation in 1931.

The inter-war time in Romanian society was the most effervescent period in terms of debates on religious issues in all our known history. In the newspapers of the times, in the Parliament’s rostrum or in usual meetings, religion was regular topic  of discussion and stirred up very strong emotions. But beyond what we could glean from the extremely harsh words used, or even in persecutions’ accounts, we cannot fail to notice an amazing thirst for knowledge. A very good example of this  desire for mutual knowledge is the “contradictory public discussion” proposed by Orthodox priest Petre Chiricuța of the “Hagiu” Church in Bucharest to Adventist pastor Stefan Demetrescu on the topic of the Second Coming of Christ, discussion  that was to take place at the Fundația Universitară Carol I in March 1931. Even if the Patriarchy cancelled the meeting at the last moment, the preparation of the event and the reactions sparked by its cancellation help us to see how religious  debate was present at all levels in Romanian society during that period.

References

• Ghibu, Onisifor, Politica religioasă și minoritară a României, București, Editura Albatros, 2003.

• Neagu, Daniel-Adrian, Istoria Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România și impactul ei asupra societății românești, 1870 – 1932, teză de doctorat, nepublicată, susținută la Universitatea din București, Facultatea de Istorie, 2013.

• Petrescu, Valeriu, Presa adventistă din România 1884 – 2002, București, Editura Viață și Sănătate, 2002.

• Popa, Dumitru, Pagini din istoria Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România 1870 – 1920, volumul II, Pantelimon, Editura Viață și Sănătate, 2013.

• Popovici, Alexa, Istoria baptiștilor din România, Oradea, Editura Făclia, 2007.

• Ungureanu, Mihai Răzvan, Convertire și integrare religioasă în Moldova la începutul Epocii Moderne, Iași, Editura Univerisității Alexandru Ioan Cuza, 2004.

Published
2022-06-15
How to Cite
Neagu, D. A. (2022). DEZBATERI INTER-CONFESIONALE ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ. STUDIU DE CAZ: DEZBATEREA CE TREBUIA SĂ AIBĂ LOC ÎNTRE PASTORUL ADVENTIST ȘTEFAN DEMETRESCU ȘI PREOTUL PETRE CHIRICUȚĂ LA FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ CAROL I ÎN ANUL 1931. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 9(3), 402-411. https://doi.org/10.5281/zenodo.6574207