ORIGINEA NATURII UMANE – FUNDAMENT PENTRU CREDINCIOȘII ADVENTIȘTI DE A-ȘI CĂUTA ȘI APĂRA LIBERTATEA RELIGIOASĂ ÎNTRE ANII 1940–1944

  • Ps. drd. Lucian Ionel Mercea
Keywords: seventh-day Adventist, freedom, law, orthodox, conscience, neo-protestant, state, religion

Abstract

The Origin of Human Nature — A Foundation for Adventist Believers to Seek and Defend Religious Freedom Between 1940-1944.

Seventh-day adventist were convinced of the divine origin of human nature, and they saw it as a foundation for human rights in religion. Arriving on Romanian soil, the first Adventist missionaries were to come into contact with the native  population. Initially, these missionaries preferred to seek out and address existing Baptist or Protestant believers in various localities, due to the doctrinal and religious practice that existed between their faiths and only in a second stage did  Adventist missionaries they were directed to believers of other denominations, especially the Orthodox. In their attempt to make room for their faith to penetrate the local population, they clashed with the conservative spirit of the majority church.

References

• Achim, Viorel, Politica regimului Antonescu față de cultele neoprotestante, București, Editura Institutului Internațional pentru Studierea Holocaustului din România, „Elie Wiesel”, Polirom, 2013.

• Ciucă, Marcel-Dumitru, Stenogramele Ședințelor Consiliului de Miniștri. Guvernarea Ion Antonescu, vol. VI, București, Editura Mica Valahie, 2002.

• Monitorul Oficial

• Arghezi, Tudor, Opere IV. Publicistică, ediție îngrijită și opere bibliografice de Mitzura Arghezi și Traian Radu. Prefață de Eugen Simion, București, Editura Academiei Române-Univers Enciclopedic, 2003.

• Popa, Dumitru, Pagini din Istoria Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România 1921-1936, vol. II, Pantelimon, Editura Viață și Sănătate, 2013.

• Zorzor, Vasile, Col; Col. Vasile Barbu, Col. Constantin Antion, Col. C-tin Sandu, Călăuza jandarmului. Agent de poliţie şi jandarm în termen, ed. a 2-a, 1940.

Published
2022-06-15
How to Cite
Mercea, P. drd. L. I. (2022). ORIGINEA NATURII UMANE – FUNDAMENT PENTRU CREDINCIOȘII ADVENTIȘTI DE A-ȘI CĂUTA ȘI APĂRA LIBERTATEA RELIGIOASĂ ÎNTRE ANII 1940–1944. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 9(3), 384-401. https://doi.org/10.5281/zenodo.6574202