CREAREA OMULUI – LUCRAREA COMUNĂ, IUBITOARE ȘI LIBERĂ A PREASFINTEI TREIMI. TEMEIUL RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI

  • Pr. Prof. dr. Emilian Dumitru Păunescu Parohia Motoci, județul Dolj
Keywords: Holy Trinity, creation, love, freedom, image of God, likeness of God, human rights

Abstract

The creation of man, the common, loving and free work of the Most Holy Trinity. The basis of respect for human rights

Our Saviour Jesus Christ comes into the world sent precisely to reveal from the beginning the creative and saving life and love of the Holy Trinity. He says: „I record what I have seen in my Father” ( John 8,38), also his prayer is the witness of  communion with the Father: „Jesus said to him: Did I not tell you that if you believe you will see the glory of God?”. So they lifted up the stone, and Jesus lifted up his eyes and said: „Father, I thank you for having listened to me; I knew that you  always listen to me, but for the sake of the crowd standing around, I said that they should believe that you sent me” ( John 11,40-42); „And now you, Father, glorify me with the glory that I had with you before the world was” ( John 17, 5). God`s  creation of Man and endowing human nature with His divine image is the strongest argument for both respect for human freedom and dignity. God is the source and foundation of love and freedom through the act of creation. Therefore,  freedom and love are both God`s gifts to man and virtues, powers received by man in the act of creation through which he puts himself in harmony with the prototype and with other people (1 John 4,19-21). One of the outstanding characteristics  of this bond of man with God is primarily freedom, as an expression of the sovereighnty of the image. Just as God is free in his acts, so man is guided by his own free will towards what is right for his nature. In this freedom lies the joy of the reward  of human toil as a reward for virtue. Man is free when he lives in a virtuous way and becomes like God. Our Saviour Jesus Christ Himself says: „I am the Way, the Truth and the Life. No one comes to the Father except through me” ( John  14,6) and „you will know the truth , and the truth will set you free” ( John 8,32), for, „a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another” (  John 13,34-35). St. Paul says: „The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty” (II Corinthians 3,17), abd in another place: „For as many as are moved by the Spirit of God are sons of God. For you have not again received a  spirit of bondage to fear, but you have received the Spirit of adoption, through whom we cry Abba! Father, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are sons of God” (Romans 8,14-16).

References

• Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie Jubiliară a Sfântului Sinod, versiunea diortosită şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Bucureşti, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2001.

• Abrudan, Pr. lect. Dumitru, „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”, în Studii Teologice, nr. 3-4/1978.

• Berger, Vincent, Jurisprudența Curții Europene a drepturilor omului, Ediția a 6-a în limba română revăzută și adăugită, traducere Ionel Olteanu, Coriolan Atanasiu, Irina Patrulius, București, Editura Institutul Român pentru drepturile omului, 2008.

• Bria, Ion, Dicţionar de Teologie Ortodoxă A-Z, Ediţia a II-a revizuită și completată, Bucureşti, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994.

• Bria, Pr. Prof. Dr. Ion, Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, Editura România Creştină, 1999.

• Buga, Pr. Prof. Ion, „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”, în Studii Teologice, nr. 3-4/1978.

• Bulgakov, Serghei, Lumea neînserată – contemplații și reflecții metafizice, traducere de E. Drăgușin, Bucureşti, Editura Anastasia, 1999.

• Citirigă, Pr. Conf. Vasile, „Aplicarea doctrinei despre energiile necreate la doctrina şi practica Sfintelor Taine”, în Ortodoxia, nr. 4/2007, p. 66.

• Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Învățătură de credință creștină ortodoxă, Bucureşti, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2015.

• Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teologie și Spiritualitate, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2010.

• Florenski, Pavel, Dogmatică şi dogmatism – studii şi eseuri teologice, traducere din limba rusă, prefață și note de Elena Dulgheru, Bucureşti, Editura Anastasia, 1994.

• Himcinschi, Pr. Mihai, Doctrina trinitară ca fundament misionar. Relaţia Duhului Sfânt cu Tatăl şi cu Fiul în teologia răsăriteană şi apuseană. Implicaţiile doctrinare şi spirituale ale acesteia, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, 2004.

• Isvoranu, Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru; Păunescu, Prof. Drd. Emilian Dumitru, „Teologhisire contemporană în privinţa iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Temeiuri biblice”, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2013.

• Lemeni, Adrian, Sensul eshatologic al creației, Bucureşti, Editura Asab, 2004.

• Lossky, Vladimir, Introducere în teologia ortodoxă, traducere de Lidia și Remus Rus, prefață de pr. prof. Dumitru Popescu, Bucureşti, Editura. Sophia, 2006..

• Meyendorff, John, Teologia bizantină, traducere de Alexandru Stan, Bucureşti, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1996.

• Păunescu, Pr. Prof. Dr. Emilian Dumitru Taina Bisericii în lumina Tainei Sfintei Treimi, (teză de doctorat), Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, 2015.

• Păunescu, Pr. Prof. Dr. Emilian Dumitru, „Mântuitorul nostru Iisus Hristos – vindecătorul demnității umane de boală și păcat”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Vol. 7, Nr. 1/2019.

• Popa, Dr. Irineu Ion, Substanța morală a dreptului, București, Editura Universul Juridic, 2009.

• Popa, Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu, „Iubirea Preasfintei Treimi în viața oamenilor și în creație”, în Mitropolia Olteniei, nr. 1–4/2020.

• Popa, Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Ion, „Demnitatea și libertatea umană, realitate și ideal. Modelul Sfântului Voievod martir Constantin Brâncoveanu”, în volumul Demnitatea și libertatea persoanei umane: abordare interdisciplinară, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei, 2016.

• Popa, Prof. Univ. Dr. Irineu Iisus Hristos este Același, ieri și azi și în veac, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei, 2010.

• Popa, Prof. Univ. Dr. Irineu, Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, cele din ceruri şi de pe pământ, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei, 2014.

• Radu, Pr. Lect. Dumitru Gh., „Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema comuniunii” (teză de doctorat), Ortodoxia, nr. 1 -2, 1978.

• Răducă, Pr. Dr. Vasile, Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa. Căderea în păcat și restaurarea omului, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1996.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, Om-Demnitate-Libertate, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, „Religious liberty – a natural human right”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2015, pp.595-608.

• Sfântul Ioan Damaschin, Despre cele două voințe ale lui Hristos, traducere din limba greacă de Olimp Căciulă, Bucureşti, Editura Anastasia, 2004.

• Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere din limba greacă, introducere și note de Preot profesor Dumitru Fecioru, Bucureşti, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2005.

• Sfântul Simeon Noul Teolog, Scopul vieţii creştine, Iaşi, Editura Pelerinul, 2002.

• Sorescu, Pr. Vasile, Antropologia Sfântului Ioan Gură de Aur, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.

• Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, „Crucea în teologia şi cultul Bisericii Ortodoxe”, în Ortodoxia, nr. 3/1975.

• Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Iubirea creştină, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1993.

• Sterea, Pr. Prof. Tache, Dumnezeu, omul și creația în teologia ortodoxă și preocupările ecumenismului contemporan, teză de doctorat realizată sub conducerea științifică a Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, București, 1997.

• Telea, Asist. Univ. Dr. Marius, Antropologia Sfinților Părinți Capadocieni, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2001.

• Teofil al Antiohiei, „Trei Cărţi către Autolic”, în PSB, vol. 2, traducere de Pr. prof. Teodor Bodogae, Pr. Prof. Olimp Căciulă şi Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Bucureşti, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1980.

Published
2022-06-10
How to Cite
Păunescu, P. P. dr. E. D. (2022). CREAREA OMULUI – LUCRAREA COMUNĂ, IUBITOARE ȘI LIBERĂ A PREASFINTEI TREIMI. TEMEIUL RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 9(3), 85-112. https://doi.org/10.5281/zenodo.6574081