INTEGRITATE ŞI CONŞTIINŢĂ RELIGIOASĂ: DIAGNOZĂ ŞI DELIMITĂRI A FENOMENULUI MODERN DIN PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ

  • Dr. Stelian-Ioan Manolache Mitropolia Ardealului, Arhiepiscopia Sibiului
Keywords: Religious integrity, religious conscience, modernity, diagnostis

Abstract

Integrity and Religious Conscience: Diagnosis and Delimitations of the Modern Phenomenon from an Orthodox Perspective

After 1989, in the context of post-December democracy, the Romanian Orthodox Church was summoned 1. by the modern Christian secular de-Christianized world – after two centuries of criticism of rationality and its overbidding in post- modernity, a paradigm in a crisis of identity deep due  to the decomposition of the modern logocentric rationalist conception, focused on the falsification of values such as moral integrity, individualism, personal success, well-being or consumerism – but also by 2. the voices of some representatives of the Agora of Romanian society, accusers of the ancestral Orthodox Church and its representatives that they did not initiate and assume an adequate Christian response/program in which they survived in the context of past restrictions (1948-1989) under the domination of communist ideology, to legitimize and argue their own beliefs and customs related to the life of the Church, by stating the evangelical message and the
value discernment, starting from the exigencies of a contemporary society, which bears no resemblance to the times in which it was canonically formed and consolidated as a structure and teaching. The reproaches from the West, as well as from the East, towards the Romanian Orthodox Church and its representatives, were, in fact, according to their opinions, that the ecclesial structures remained stuck in an obsolete formalism, by refusing to alienate the requirements of the time. labeling it as a conservative and passive Church, and not an active and dynamic Church compared to Western Roman Catholic, Protestant and, more recently, neo-Protestant denominations. In the following lines of our study, we will try to draw a brief diagnosis of religious integrity and conscience from the perspective of the analysis of Orthodox thought, which is intended to be a dialogue response to all these challenges.

References

Biblia sau Sfânta Scriptură, Bucureşti, EIBMBOR, 2004.

ACHIMESCU, Pr. prof. dr. Nicolae, Religie, modernitate şi postmodernitate, Bucureşti, Editura Trinitas, 2013.

ATANASIE CEL MARE, Sfântul, Tratat despre întruparea Cuvântului şi despre arătarea Lui nouă, prin trup, cap. VI, LIV, în PSB, vol. 15.

BEL, Pr. prof. univ. dr. Valer, Comunitatea mărturisitoare în contextul lumii secularizate şi globalizate, în vol. Simpozionul „Modernism, postmodernism şi religie, Constanţa Ed. Vasiliana’98, 2005.

BRIA, Pr. Prof. Dr. Ion, Hermeneutica Teologică. Dinamica ei în structura Tradiţiei, Ed. Andreiană, Sibiu, 2009.

CIPRIAN, Sfântul, Despre unitatea Bisericii ecumenice, VI, în PSB, vol. 3.

CITIRIGĂ, Pr. conf. univ. dr. Vasile, Taina omului şi tragedia lui în epoca postmodernă, în vol. Simpozionul „Modernism, postmodernism şi religie.”

DAROS, W.R., Crearea postmodernismului, în rev. Studii filosofice, Tomul I, nr.1, Bucureşti 2015,

Diac.Prof.Dr. Ioan I. Ică jr.; MARANI, Germano, Gândirea socială a Bisericii, Ed. Deisis, Sibiu, 2002.

EUSEBIU, de Cezareea, Viaţa lui Constantin cel Mare, Cuvântare, Prolog, 6, în PSB, vol. 14.

ICĂ jr., Diac.Prof.Dr. Ioan I., Canonul Ortodoxiei, Ed. Deisis, Sibiu, 2008.

ICĂ jr., Diac.Prof.Dr. Ioan I., Sinodul VII Ecumenic, vol. I, Ed. Deisis, Sibiu, 2020.

IOAN GURĂ DE AUR, Sfântul, Omilii la Facere, Omilia XXIII, VI, în PSB, vol. 21.

Jean Kovalevski, Taina originilor, traducere de Dora Mezdrea, Bucureşti, Editura Anastasia, 1996,

MACARIE EGIPTEANUL, Sfântul, Cele cincizeci de omilii duhovniceşti, Omilia XXXIV, 2, în PSB, vol. 34.

MANFRED, Frank, Două secole de cristică a raţionalităţii şi suprasolicitării ei în postmodernitate, în Postmodernismul, ‚deschideri filsoofice, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995,

Modernism, postmodernism, religie, Simpozion naţional Constanţa, 2005, Ed. Vasiliana’98, Cuvânt înainte IPS Teodosie

NOUSS, Alexis, Modernitatea, Ed.Paralela 45, Braşov, 2000.

OLIVIER, Clément, Creştinătate, secularizare şi Europa, în vol. Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente, analize, perspective, Ed. Deisis, Sibiu, 2002.

ORIGEN, Despre principii, Cartea întâia, II, 6, în PSB, vol. 8.

PATAPIEVICI, H.-R., Omul recent, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001.

PETRARU, Pr. prof. univ. dr. Gheorghe, Paradigme conceptuale moderniste şi postmoderniste şi impactul lor asupra teologiei şi misiunii Bisericii, în vol. Simpozionul „Modernism, postmodernism şi religie.”

POPESCU, Pr. Prof. Dr. Dumitru; ICĂ, Pr. Prof. Dr. Ioan, Biserica Ortodoxă Română şi integrarea europeană, în vol. *** Biserica în misiune Patriarhia Română la cea aniversar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005.

ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Să ne ferească Domnul de o Biserică lumească și de credincioși lumești”, în Argeşul ortodox, Săptămânal teologic, bisericesc și de atitudine al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Curtea de Argeș, anul XII, nr. 608, septembrie 2014.

ROTARU, Ioan-Gheorghe, Istoria filosofiei, de la începuturi până la Renaştere, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005.

YANNARAS, Christos, Abecedar al credinţei. Introducere în teologia ortodoxă, traducere Preot Dr. Constantin Coman, Bucureşti, Editura Bizantină, 1996.

YANNARAS, Christos, Adevărul şi unitatea Bisericii, traducere din limba greacă de Ierom. Ignatie (Ilie) Trif şi Ionuţ Dumitru Uliniciuc, Bucureşti, Editura Sophia, 2009.

Published
2022-04-28
How to Cite
Manolache, D. S.-I. (2022). INTEGRITATE ŞI CONŞTIINŢĂ RELIGIOASĂ: DIAGNOZĂ ŞI DELIMITĂRI A FENOMENULUI MODERN DIN PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 552-563. https://doi.org/10.5281/zenodo.6354198