INTEGRITATE ȘI LIBERTATE DE CONȘTIINȚĂ LITERARĂ ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ

  • Dr. Sergiu Ghica Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Keywords: integrity, freedom, literary consciousness, literary groups, communism, propaganda, resistance

Abstract

Integrity and Freedom of Literary Conscience during the Communist Period from Romania

The freedom of creation, in the sense of the modern Western model, did not exist during Ceausescu’s dictatorship. To a large extent, censorship and self-censorship previously inhibited creation, paradoxically orienting it towards a de-ideologized  space of aesthetic autonomy: an ideal for which several successive battles were fought in Romanian literature. The literary groups from the communist period represented spaces of alternative literary culture to the literature officially accepted by  the political power, and in some moments, they reached forms of counterculture. In these literary groups there was a valuable literature, a freedom of creation, of communication, of thought, of expression. The Echinox Group was a literary group  that fought for the integrity and freedom of literary conscience during the communist period. The literary group „Echinox” fought for the autonomy of literary aesthetics, broke away from socialist realism and began to recover the values of lost  literary aesthetics.

References

ORDOȘ, S., Literatura între revoluţie şi reacţiune. Problema crizei în literatura română şi rusă a secolului XX, Editura Biblioteca Apostrof, Cluj, 1999.

CRĂCIUN, G. (coord.), Competiţia continuă. Generaţia’80 în texte teoretice., Editura Paralela 45, Pitești, 1999.

DELETANT, D., Ceauşescu şi Securitatea. Constrângere şi dizidenţă în România anilor 1969-1965, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998.

FICEAC, B., Cenzura comunistă şi formarea „omului nou”, Editura Nemira, Bucureşti, 1999.

FICEAC, B., Tehnici de manipulare, Editura Nemira, Bucureşti, 1996.

GAVRIL, G., De la „Manifest” la „Adio, Europa”, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003.

GHEORGHIU, M. D., Intelectualii în câmpul puterii. Morfologii şi traiectorii sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

GHEORGHIU, M. D., Littératures et pouvoir symbolique, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005.

GHEORGHIU, M. D., Reflexe condiţionate, Cartea Românească, Bucureşti, 1983.

GHEORGHIU, M. D., Scena literaturii, Editura Minerva, Bucureşti, 1987.

GHEORGHIU, M. D., Sociologia percepției artistice, Editura Meridiane, București, 1991.

HERSENI, T., Literatură și civilizație, Editura Univers, București, 1976.

HERSENI, T., Sociologia literaturii, Editura Univers, București, 1973.

HERSENI, T., Psiho-sociologia culturii de masă. Editura Științifică, București, 1968.

IONIȚĂ, M., Kiseleff 10. Fabrica de scriitori, Editura Paralela 45, Piteşti, 2003.

JOULE, R. V., Beauvois, J. L., Tratat de manipulare, o.n., Editura Antet, Bucureşti, 1997.

LAZĂR, M., Paradoxuri ale modernizării. Elemente pentru o sociologie a elitelor româneşti. Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002.

LEFTER, I. B., Flashback 1985: Începuturile „NOII POEZII”, Editura Paralela 45, Pitești, 2005.

LUNGU, D., Construcția identității într-o societate totalitară. O cercetare sociologică asupra scriitorilor, Editura Junimea, Iaşi, 2003.

MACREA, I.T., Privilighenţia. Instituţii literare în comunism, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2009.

MALIȚA, L., Eu, scriitorul; condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie, Editura Fundaţia Cultural Română, Cluj-Napoca, 1997.

MARINO, A., Cenzura în România. Schiţă istorică introductivă, Editura Aius, Craiova, 2000.

MARINO, A., Libertate şi cenzură în România. Începuturi, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

MARINO, A., Politică şi cultură. Pentru o nouă cultură română, Editura Polirom, Iaşi, 1996

MOCANU, M. R., Cenzura a murit trăiască cenzorii, Editura Europress, București, 2008.

MOCANU, M. R., Literatura și cenzura comunistă, Editura Albatros, București, 2002.

OPREA, N., Literatura Echinoxului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003.

POP, I., Interviuri între biografie și bibliografie, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2011.

POP, I., Poezia unei generaţii, Editura Dacia, Cluj, 1973.

SELEJAN, A., Trădarea intelectualilor. Reeducare şi prigoana, Editura Cartea Românească, București, 2005.

VEDINAȘ, T., Echinoxismul, dicționar sintetic și antologic, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2006.

Published
2022-04-28
How to Cite
Ghica, D. S. (2022). INTEGRITATE ȘI LIBERTATE DE CONȘTIINȚĂ LITERARĂ ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 508-520. https://doi.org/10.5281/zenodo.6354159