INTEGRITATE ȘI LIBERTATE DE CONȘTIINȚĂ ÎN PREDICAREA EVANGHELIEI. DE LA REFORMA PROTESTANTĂ LA MODERNITATE

  • Drd. Irinel Cazacu Universitatea București
Keywords: Integrity, Freedom of Conscience, Gospel Communication, Protestant Reformation, Puritanism, Modern Age

Abstract

Integrity and Freedom of Conscience in Preaching the Gospel.

From Protestant Reform to Modernity In this paper we are dealing with the period of the Protestant Reformation, a prolific one for the communication of the Gospel, the Puritan period, and the modern period. What has brought the new period of  the Reformation, what are the values it promotes and what personalities, what great men of faith have sacrificed their lives to make known to mankind the mystery of Christ are the components of this section. The incursion is continued with  the Puritan period, a rather complex one, but like the other periods not without the problem of integrity and even less of religious freedom. The last period treated is that of the modern period. Modernity is a complex concept and it is not the  purpose of this paper to discuss it, but only to present events, facts that prove that we are talking about integrity, we are talking about values, but also about religious freedom. The basic idea is that integrity and freedom of conscience are living  stones, the cornerstones on which mission and communication, and the preaching of the gospel over time, have been built and are being built.

References

BAINTON, Roland H., Luther – omul și reformatorul: o biografie, traducere de Daniel Tomuleț, Casa Cărții, Oradea, 2017.

BOIA, Lucian, Tragedia Germaniei 1914-1945, Seriile de autor Humanitas, Humanitas, București, 2010.

CARVER, W. O., The Furtherance of the Gospel, The Sunday School Board, Nashville,1935.

CONȚAC, Emanuel, Noul Testament de la Bălgrad (1648) și Reforma.:studiu istorico - filologic, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Iași, 2017.

COOK, Harold, Highlights of Christian Mission. A history and survey, Moody, Chicago, 1967.

DANKER, W. J., Profit for the Lord, Grand Rapids: Eerdmans, 1971.

DOBRIN, Emanuel, „Martin Luther și reformarea concepției despre justificare în contextul Reformei Protestante”, în Reforma. 500 de ani de impact teologic, eclesiastic și social, Dr. Dr. Habil. Ioan – Gheorghe Rotaru & Dr. Ieremia Rusu (Editori), Editura Risoprint, Cluj Napoca 2017, pp. 697-705.

GLOVER, R. H., KANE J. H., The progress of World Wide Missions, Harper &Brothers, New York, 1960.

HANCOCK, Ștefan George, Impactul reformei asupra românilor între 1517-1645, Editura Cartea creștină, Oradea 2003.

HILL, Jonathan, Istoria gândirii creștine : istoria fascinantă a marilor gânditori creștini și contribuția lor la modelarea lumii așa cum o știm, Editura Casa Cărții, Oradea, 2007.

HUDSON, Winthrop S., Religion in America: An Historical Account of the Development of American Religious Life, Scribner, New York, 1956.

HEFLEYI, James și Martin, Uncle Cam, Word,Waco, 1974.

KANE, Herbert, The Saints Keep Marching On, Pali, Wherever, 1979.

LATOURETTE, Kenneth S., The Great Century: Norih Africa and Asia, vol. 6, Zondervan, Grand Rapids, 1970.

LAWSON, Steven J., Zelul evanghelistic al lui George Whitefield, Profilul unui lung șir de oameni duhovnicești, Editura Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, București, 2007.

LEB, Ioan Vasile, „Realități confesionale în Transilvania în preziua unirii cu Roma a unei părți a românilor ortodocși”, Annales Universitatis Apulensis, vol. 6/II, 2002.

MARTY, Martin, A short history of Christianity, Meridian, New York, 1959.

NEILL, Stephen, A History of Christian Missions, New York, Penguin, 1964.

ROTARU, Ioan-Gheorghe, “The principle of religious freedom in terms of the Transylvanian Legislative Assemblies decisions from the XVI Century“, European Journal of Science and Theology, Vol.9, No.5, Ecozone Publishing House, Iași, 2013.

ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Libertatea religioasă – temelie a demnităţii umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, Integritate și libertate de conștiință în predicarea Evangheliei 399 Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă, Casa de editură “Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 2013, pp. 210-215.

RUSU, Ieremia, Cine sunt creştinii după Evanghelie?: curente teologice care au influenţat doctrinele specifice ale bisericilor creştine după Evanghelie din România în perioada interbelică şi comunistă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011.

SILVEȘAN, Marius, „Influențe ale Reformei Protestante asupra Țărilor Române în secolul al XVI-lea”, în volumul Reforma – 500 de ani de impact teologic, eclesiastic și social, coordonat de Ioan – Gheorghe Rotaru și Ieremia Rusu, Editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2017, pp. 439-466.

STOTT, John R. W., Puterea predicării, Logos, Cluj-Napoca, 2004, p. 22.

TALPOȘ, Vasile, MARIȘ Daniel, Evanghelism biblic, Editura Universității din București, București, 2000.

TUCKER, Ruth A, From Jemsalem to Irian Yaya, Zondervan Publishing House Grand Rapids, Michigan, 1983.

WINTER, Ralph D., The Kingdom Strikes Back: The Ten Epocks of Redemptive History, ed. Ralph D. Winter and Stewn C. Hawthome, William Carey, Pasadena, 1981.

Published
2022-04-28
How to Cite
Cazacu, D. I. (2022). INTEGRITATE ȘI LIBERTATE DE CONȘTIINȚĂ ÎN PREDICAREA EVANGHELIEI. DE LA REFORMA PROTESTANTĂ LA MODERNITATE. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 384-399. https://doi.org/10.5281/zenodo.6354024