DREPTUL ȘI LIBERTATEA COPIILOR DIN MEDII DEZAVANTAJATE LA EDUCAȚIE ȘI IMPACTUL TRANSFERĂRII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN MEDIUL ON-LINE ASUPRA ACESTORA ÎN PERIOADA PANDEMIEI

  • Drd. Gabriel-Constantin Nicola University of Oradea, Romania
Keywords: learning outcomes, pandemic crisis, disadvantaged children

Abstract

The Freedom and Right to Education of Children from Disadvantaged Backgrounds and the Impact of Online Teaching-Learning during the Pandemic

The period following the outbreak of the pandemic in Romania, more precisely from the 11th of March 2020, when the teaching-learning process was transferred online, generated difficulties for students, especially for those from disadvantaged  backgrounds, deepening the existing gap between them and the other students. In the short run, we notice effects like: anxiety in children who do not have access to online education, gaps in the process of knowledge acquisition and that of skills  development. In the long run, there will be effects ranging from school failure to the inability to access the labour market.

References

Barus-Michel, J., (2011). „Criza ca obiect al psihologiei clinice sociale”. In Psihosociologia crizei, vol.coord. Barus-Michel, J., Neculau, A., Editura Trei, București.

Bădescu, G.,(coord).(2019). Ce spun testele PISA despre calitatea școlii din România. Cluj-Napoca. Presa Universitară Clujeană https://www.scoala9.ro/ce-spun-testele-pisa-despre-calitatea-scolii-din-romania-/380/

Bourdieu, P. (1990). Structures, habitus, practices. The logic of practice, 52-65.

Ceobanu, C., Cucoș, C., Istrate, O., Pânișoară, I.O.(coord) (2020). Educația digitală. Iași. Polirom.

Cernat, V. (2018). „Despre inegalități și valoarea notelor în sistemul românesc de învățământ. O analiză a rezultatelor de la evaluarea națională din 2017” https://republica.ro/despre-inegalitati-si-valoarea-notelor-insistemul-romanesc-de-invatamant-o-analiza-a-rezultatelor-de

Coates, D., Humphreys, B. R., Kane, J., & Vachris, M. A. (2004). „No significant distance” between face-to-face and online instruction: Evidence from principles of economics”. Economics of Education Review, 23(5), 533-546.

Dobbins, M., & Martens, K. (2012). „Towards an education approach à la finlandaise? French education policy after PISA”. Journal of Education Policy, 27(1), 23-43.

Fernández, Á., Fernández, C., Miguel-Dávila, J. Á., Conde, M. Á., & Matellán, V. (2019). „Supercomputers to improve the performance in higher education: A review of the literature”. Computers & Education, 128, 353-364.

Florian, B., & Țoc, S., (2020). Policy note: Educația în timpul pandemiei. Răspunsuri la criza nesfârșită a sistemului educațional românesc. http://snspa.ro/policy-note-educatia-in-timpul-pandemiei-raspunsuri-lacriza-nesfarsita-a-sistemului-educational-romanesc/

Lăudoiu, D., (2019). Raport Național al CNEE privind Evaluările Naționale din România -2019. file:///C:EN_2,4,6/Raport_EN%202_%2019

Maier, R., Sîrbu, M., (2017). Streamlining the work of social workers through the optimization of certain characteristics of emotional intelligence, Scientific Research and Education in the Air Force – AFASES 2017, Vol 1/2017.

Miller, W. R.(2009). „Toward a theory of motivational interviewing”. American psychologist, 64(6), 527.

Moreno, J. M., & Gortazar, L. (2020). Schools’ Readiness for Digital Learning in the Eyes of Principals: An analysis from PISA 2018 and its implications for the COVID19 (Coronavirus) crisis response. Education for Development Blog, Washington, DC: The World Bank. Schools’ readiness for digital learning in the eyes of principals. An analysis from PISA 2018 and its implications for the COVID19 (Coronavirus) crisis response

Motoi, G. (2018). „Using Performance Indicators to Design the Outlook on Quality and Efficiency of Education Systems. A Comparative Analysis (Romania-France) of Students’ Results at International Assessments.” Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques, (60), 68-75

Neagu, G. (2011). „Efectul şcoală” asupra performanţelor educaţionale ale elevilor.” Calitatea vieţii, 22(3), 239-266.

Nicola, G. C. (2020). „The Prosocial Behaviour of Adolescents in Online Video Games. A Literature Review”. Revista Universitară Sociologie, 2020.

OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5f07c754-en

OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en

Rad, D., Ignat, S., Maier, R. V., Redeș, A., (2019). „The dynamic relationship between humor and universalism as growth anxiety-free type of values”. Revista Plus Education, Universitatea „A Vlaicu” din Arad, vol 22, nr.1, 2019.

Raport- Educația la distanță în perioada stării de urgență Sondaj national, Aprilie, 2020. Raport elaborat de Prof. Univ. Dr. Habil. Adrian Hatos

Reay, D. (2005). „Beyond consciousness? The psychic landscape of social class”. Sociology, 39(5), 911-928.

Rotaru, Ioan-Gheorghe (2020). „Spiritual lessons observed through the coronavirus crisis.” In Dialogo. Issue of Modern Man, vol.6, nr.2, Publisher: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. Powered by: RCDST (Research Center on the Dialogue between Science & Theology), Ovidius Univesity of Constanta. Romania, 71-82.

Tőkés, G., & Velicu, A. (2015). „Poveştile de dincolo de statistici. Despre competenţele digitale ale copiilor şi adolescenţilor din România. „ (The Story behind the Statistics: On the Digital Competences of Romanian Youth). Revista Română de Sociologie, 5-6.

Țoc, S. (2016). „Familie, şcoală şi succes şcolar în învăţământul liceal românesc”. Calitatea vieţii, 27(3), 189-216.

Țoc, S. (2018). Clasă și educație. Inegalitate și reproducere socială în învățământul românesc.

http://lex.europa.eu/

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

https://data.gov.ro/dataset/rezultate-evaluare-nationala-2019

https://www.scoala9.ro/ce-spun-testele-pisa-despre-calitatea-scoliidin-romania-/380/

Published
2022-04-28
How to Cite
Nicola, D. G.-C. (2022). DREPTUL ȘI LIBERTATEA COPIILOR DIN MEDII DEZAVANTAJATE LA EDUCAȚIE ȘI IMPACTUL TRANSFERĂRII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN MEDIUL ON-LINE ASUPRA ACESTORA ÎN PERIOADA PANDEMIEI. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 349-360. https://doi.org/10.5281/zenodo.6354089