INTEGRITATE ȘI DEMNITATE VERSUS RESPONSABILITATE, REZONABILITATE SAU RAȚIONALITATE UMANĂ?

  • Ing. drd. Claudia Frățilă Universitatea din Oradea
Keywords: integrity, dignity, responsibility, reasonableness, rationality

Abstract

Integrity and Dignity vs. Human Responsibility, Reasonableness or Rationality?

Freedom of religion is often at a disadvantage in balancing human rights, legitimate interests, and protected characteristics. Dignity can be approached from the perspective of religion as a public good. It emphasizes the precedence of good in  eligious conscience over legal rights under the law as public morality. Introducing religion as a public good could function as the basis for freedom of religious conscience and can relieve the tension over the protection of religion or belief in the  orkplace. Religion and freedom of religion will prove to be a flourishing factor within an understanding of public good.

References

Dworkin, R., Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, 2011.

Dworkin, R., Religion Without God, Harvard University Press, 2013.

Finnis, J., Natural Law and Natural Rights, Oxford, Clarendon Press, 1980.

Finnis, J., The Fundamentals of Ethics, Washington D.C., Georgetown University Press, 1983.

Fodorean, Daniel, „Dreptul Bisericesc – o expresie a libertății religioase”, Journal for Freedom of Conscience ( Jurnalul Libertății de Conștiință), Editions, iarSIC, Les Arsc, France, Vol 2, No 1, 2015, p. 518-528.

Freeman, S., „Congruence and the Good of Justice”, in S Freeman (ed), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge University Press, 2003.

George, Robert, P., Conscience and its Enemies: Confronting the Dogmas of Liberal Secularism, Wilmington, Delaware, 2013.

Himcinschi, Mihai, Familia, Biserica şi şcoala – instituţii care influenţează condiţiile şi atitudinile religioase ale tinerilor, în rev. „Altarul Reîntregirii” Anul XV, Nr. 3, septembrie-decembrie, 2010, p. 191-204.

Himcinschi, Mihai, Persoană şi libertate – o abordare misionară, în vol. Jurnalul Libertăţii de Conştiinţă 2013, Simpozion Internaţional, Bucureşti Palatul Parlamentului, 17 iunie 2013, Editura Universitară, p. 341-355.

Himcinschi, Mihai, Person and freedom: a missionary approach, in The ISI Journal: European Journal of Science and Theology, vol. 9, 2013, p. 107-116.

Macedo, S., „Reply to Critics”, Georgetown Law Journal 89 (1995).

Paterson C., „Aquinas, Finnis and Non-naturalism”, in Paterson C and Pugh M (eds), Analytical Thomism: Traditions in Dialogue, Ashgate, 2006.

Rotaru, Ioan-Gheorghe, „Key aspects of the Freedom of Conscience”, în Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment ( Journal for Freedom of Conscience), Ioan-Gheorghe Rotaru, Dragoș Mușat (eds.), Editions, iarSIC, Les Arsc, France, 2016, p. 30-37.

Rotaru, Ioan-Gheorghe, „Libertatea religioasă – temelie a demnităţii umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă, Casa de editură „Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 2013, p. 210-215.

Rotaru, Ioan-Gheorghe, „Plea for Human Dignity”, in Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, p. 29-43.

Rotaru, Ioan-Gheorghe, Drept Bisericesc, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014.

Published
2022-04-08
How to Cite
Frățilă, I. drd. C. (2022). INTEGRITATE ȘI DEMNITATE VERSUS RESPONSABILITATE, REZONABILITATE SAU RAȚIONALITATE UMANĂ?. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 211-217. https://doi.org/10.5281/zenodo.6354067